Мэндчилгээ

Манай алба нь  Монгол Улсын хэмжээнд Донорын тухай хууль болон түүнийг дагаж  мөрдөх журмын хэрэгжилтийг хангах үндсэн үүрэг хариуцлага хүлээсэн. Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээний үйл явц, үр дүнд хяналт тавьж, арга зүйн дэмжлэгт туслалцаа үзүүлэн ажиллаж байна. Амьгүй донор буюу тархины үхэлтэй донороос эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхийн тулд тархины үхэлтэй донорыг илрүүлэх тандалт хийх, эмнэлгүүдэд байгуулагдсан Тархины үхэл тодорхойлох багуудтай хамтран ажиллаж, боломжит донорыг илрүүлэн гэр бүлд танилцуулан зөвшөөрөл авах цаашлаад эд, эрхэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулдаг.

Түүнчлэн эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд орох шаардлагатай иргэдийн хүлээлгийн жагсаалтыг хөтлөх, эрхтний хуваарилалт хийх, эмч эмнэлгийн мэргэжилтний дотоод болон гадаадын сургалт зохион байгуулах, өргөн олон нийтэд Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээ, донорын үйл хэргийн талаар таниулан сурталчлах, нөлөөллийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Эдгээр бүх ажлын талаарх мэдээллийг цуглуулан Нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан үүсгэн үр дүнг тооцож ЭМЯ, ДЭМБ,ҮАБЗ-г үнэн бодит мэдээллээр хангадаг. Цаашид дэлхийн анагаах ухааны хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж буй үүдэл эс ашиглан эс, эд нөхөн сэргээх эмчилгээг өргөжүүлэн хөгжүүлж одоогоор эмчлэгдэхгүй байгаа олон төрлийн эмгэгийг эмчлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн олон зуун Монгол хүний эрүүл мэндийг аюулт өвчнөөс сахин хамгаалах эрмэлзлэл дүүрэн ажиллаж байна. Чиг үүргийн хүрээнд Олон Улсын байгууллагуудтай гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хүн ардынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах, тусламж үйлчилгээнд шинэ дэвшилтэт эмчилгээний технологийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Манай хамт олон:
Итгэл, Сэтгэл, Зүтгэлээр жигүүрлэн
Санах, Сэдэх, Сэтгэхийг мөрдлөг болгон ажиллана.

Хүндэтгэсэн,

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН
ЭС, ЭД, ЭРХТНИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ АЛБАНЫ ДАРГА
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ШАГНАЛТ,
ХҮНИЙ ГАВЬЯАТ ЭМЧ П.БАТЧУЛУУН

Мэдээ

Буян буяны дээд, өглөг өглөгийн дээд хүнд амьдрал бэлэглэх

Монгол улсын эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгасан тоо баримт

348

kidneys (1)


БӨӨР ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАХ МЭС ЗАСАЛ

395

liver


ЭЛЭГ ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАХ МЭС ЗАСАЛ

24

view


НҮДНИЙ ЭВЭРЛЭГ ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАЛТ

32

Bone-Marrow-Transplantation


ЯС БОЛОН ЧӨМӨГНИЙ ҮҮДЭЛ ЭС ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАЛТ

Манай видео сан

Хамтын ажиллагаатай байгууллагууд