Initiate

Organ transplant recipients use immunosuppressant drugs and are at high risk of getting the COVID-19 infection. Therefore we are asking ...

Амьдрал Бэлэглэе

Донорын тухай хууль болон эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээний талаар олон нийтэд таниулан ойлгуулах, амьд болон тархины үхэлтэй доноруудыг хүндэтгэх эргэн ...

Page 1 of 2 1 2