Монгол Улсад эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээ хөгжсөн түүх

Хууль, Эрх Зүй

Vestibulum ullamcorper mauris at ligula. Praesent vestibulum dapibus nibh. Donec posuere vulputate arcu. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Nulla facilisi. Sed augue ipsum, egestas nec, vestibulum et, malesuada adipiscing, dui. Phasellus a est. Vestibulum volutpat pretium libero.

Монгол улсын хуулиуд

Донорын тухай хууль

2016 оны 4 сарын 22 өдөр

Гэр бүлийн тухай хууль

2016 оны 4 сарын 22 өдөр

Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв

Бөөр шилжүүлэн суулгах багийн үйл ажиллагааг тогтмол, нийтэд хүрэлцээтэй, нэгдмэл зорилго удирдлагатай байлгаж, гадаадын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг Бөөр шилжүүлэн суулгах төв, институттэй хамтран ажиллах, мэс заслын эмчилгээ хийх, эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах зэрэг олон талт үйл ажиллагааг явуулж байна.

Бөөр шилжүүлэн суулгах багийн үйл ажиллагааг тогтмол, нийтэд хүрэлцээтэй, нэгдмэл зорилго удирдлагатай байлгаж, гадаадын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг Бөөр шилжүүлэн суулгах төв, институттэй хамтран ажиллах, мэс заслын эмчилгээ хийх, эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах зэрэг олон талт үйл ажиллагааг явуулж байна.

Бөөр шилжүүлэн суулгах багийн үйл ажиллагааг тогтмол, нийтэд хүрэлцээтэй, нэгдмэл зорилго удирдлагатай байлгаж, гадаадын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг Бөөр шилжүүлэн суулгах төв, институттэй хамтран ажиллах, мэс заслын эмчилгээ хийх, эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах зэрэг олон талт үйл ажиллагааг явуулж байна.

Бөөр шилжүүлэн суулгах багийн үйл ажиллагааг тогтмол, нийтэд хүрэлцээтэй, нэгдмэл зорилго удирдлагатай байлгаж, гадаадын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг Бөөр шилжүүлэн суулгах төв, институттэй хамтран ажиллах, мэс заслын эмчилгээ хийх, эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах зэрэг олон талт үйл ажиллагааг явуулж байна.